reload.png
hub_sc_logo-01.png

Virtuális vállakozásfejlesztési program magyar innovátoroknak!

Az inkubációs programról

A HU.B első kezdeményezéseként hívja életre a Reload Hungary Inkubációs Programot, hogy felkarolja és pályára állítsa a megváltozott körülményekre gyorsan reagáló és a gazdaság újraindí-tását ösztönző, a világon bárhonnan érkező magyar innovatív ötleteket.  

A hathetes, virtuálisan megvalósuló inkubáció alatt a kiválasztott projektek a HU.B platform nemzetközi tapasztalattal bíró mentorainak és szakembereinek segítségével sajátíthatják el a vállalkozásindításhoz szükséges tudást és fejleszthetik tovább ötleteiket. A legjobb csapatok a programot záró Demo Day-en mutathatják be megoldásaikat és a Hiventures és Startup Campus révén megszerezhetik első befektetésüket is. 

virag.png

20

MILLIÓ FORINTOS
TŐKEBEFEKTETÉS

inkbuacio.png

6

HETES INKUBÁCIÓ

A jelentkezés lezárult!

Kiket várunk?

Magyar innovátorokat, a világ bármely pontjáról.

Ötlet vagy prototípus fázisban lévő projekteket, iparágtól függetlenül. 

Újrakezdők

A Reload Hungary olyanok számára is lehetőséget biztosít, akik a jelenlegi körülmények miatt elvesz-tették munkájukat vagy kénytelenek újragondolni korábbi vállalkozásukat. 

Újrakezdők.jpg

Innovátorok

Olyan innovatív ötlettel bíró csapatokat, valamint kis- és középvállalkozások spin-off ötleteit keressük, ame-lyek a megváltozott körülmények problémáira keresik a megoldást. 

Innovátorok.jpg

Új generációk tehetségei

Kortól függetlenül mindenkinek lehet egy jó ötlete, épp ezért várjuk a vállalkozói szemléletű egyete-mistákat és pályakezdőket is, a kiemelkedően tehet-séges középiskolásokat pedig az  InnoGEN prog-rammal is segítjük a felkészülésben. 
Kattints a részletekért! 

Új generációk.jpg
Untitled-1.png
Untitled-2.png

Inkubáció témakörei

 • Lean Startup módszertan, Business Model Canvas

 • Üzleti és pénzügyi terv  

 • Bevezetés a coachingba

 • Stakeholder Mapping

 • B2C és B2B marketing 

 • Go-To-Market stratégia

 • One-pager

 • Versenytárs elemzés 

 • Mérnöki konzultáció 

 • Csapat, idő management

 • IP (szellemi tulajdon)

 • Nemzetközi validáció 

 • UX/UI 

 • Pitch deck felépítése, 
  pitch training 

 • Egyéni mentoráció 

Programterv

Jelentkezési időszak

1.png

Május 14 - Június 28.

Kiválasztás

Június 29 - Július 3.

2.png

Inkubáció

Július 8 - Augusztus 12.

3.png

Demo Day

Szeptember 10.

4.png

GY.I.K.

Kik jelentkezhetnek az inkubációs programba?


Min. 2 fős csapatok, ahol az alapítónak magyar állampolgársággal kell rendelkeznie, lokációtól és életkortól függetlenül a világ bármely részéről.
Ötlet vagy prototípus fázisú hardver és szoftver projektek, iparágtól függetlenül.
Mire van szükség a jelentkezéshez?


A jelentkezési felület pontos kitöltésére.
Mit kell vállalnia a csapatnak a programba való bekerüléskor?


1. A képzésbe bekerült részvétvevők vállalják, hogy a képzési idő alatt benyújtják jelentkezésüket a Hiventures Zrt-hez és a Startup Campus Inkubátorhoz tőkebevonás cáljából. Azok a csapatok, akik a befektetési bizottság előtt prezentálják az ötletüket és pozitív befektetési döntés esetén visszautasítják a 20 millió forintos befektetési ajánlatot, a képzés elvégzését követő 12 hónapon belül csak abban az esetben jogosultak más tőkebefektetőhöz fordulni, ha a Hiventures-től írásban rögzített elutasító döntést kapnak. Azokra a csapatokra, akik nem kapnak befektetési ajánlatot, a 12 hónapos kitétel nem vonatkozik.

2. Minden képzési alkalmon jelen kell lennie minimum egy csapattagnak.
Minden képzési alkalmon kötelező a részvétel? Mi történik, ha nem tudsz részt venni?


A minimum követelmény, hogy legalább egy csapattag képviselje jelenlétével a projektet minden képzésen.
Mekkora befektetést lehet kapni a program végén?


A képzés elvégzésével a csapatok a Hiventures és Startup Campus Inkubátor befektetésére lesznek készen. Az Inkubációs befektetési konstrukció a legkorábbi, azaz ötlet fázisban lévő startupoknak 20 millió Ft-os befektetést nyújt 14% részesedésért.
Milyen feltételeket kell teljesíteni, hogy befektetést kaphasson a csapatod?


A Hiventures innovatív projekteket vár, amelyek jelentős növekedési potenciállal bírnak. A csapatnak kész koncepcióval kell rendelkeznie a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. A befektetési folyamat az alábbi lépésekből áll:

 • Online jelentkezés a Hiventures weboldalán
 • Pénzügyi és üzleti terv megküldése (ezek elkészítésében segít a Program)
 • Befektetési Bizottság előtt történő pitch (a program végén kihelyezett bizottsági ülés keretében)
 • Befektetési Bizottság döntése
 • Szerződéskötés és cégalapítás
 • Folyósítás
A programban való részvétel garancia-e a tőkebefektetésre?


A programban való részvétel nem jelent garantált befektetést, azonban előnyt jelent, hiszen a Hiventures és a Startup Campus Inkubátor végig tudja kísérni a csapatok fejlődését. A befektetési döntési folyamaton ugyanúgy végig kell mennie minden csapatnak, a képzésen való részvétellel azonban ez a folyamat sokkal gyorsabb lehet, mint más jelentkezéseknél.
Mi történik, ha a csapat külföldön él?


A program és a teljes képzés online formában valósul meg, így a világ bármely pontjáról várjuk a résztvevőket. Azonban a Hiventures befektetését kizárólag Magyarországon bejegyzett cég kaphatja meg.
Szükséges-e céget alapítani a program során?


Nem, pozitív befektetési döntés esetén lehetőség van a Hiventures-el együtt történő cégalapításra, amelyre a képzési program elvégzése után is sor kerülhet.
Mekkora tőkével kell rendelkezni a cégalapításhoz?


Az alapítók részéről elvárt önerő mértéke min. 300.000 Ft. Kft alapításához szükséges törzstőke fennmaradó része a befektetésből is befizetésre kerülhet. Ettől még ugyanúgy 14% részesedés illeti meg a befektetőket.
Milyen jellegű tanácsadást biztosít a Hiventures és Startup Campus a csapatoknak?


Ismertetik a befektetési folyamatot és elvárásokat, biztosítják az üzleti tervezéshez szükséges sablonokat, valamint a tervezés során visszajelzésekkel látják el a csapatokat.